מטה יהודה במנהל תקין

עם האחריות באות התוצאות

כפי שוודאי ידוע לכם, וגם חוויתם, עם כניסתי לתפקיד קיבלתי לידי מועצה שאינה מתפקדת. אני בוחר מילים בקפידה מתוך כבוד, אולם יש להבין כי השלטון המרכזי כלל לא התייחס למועצה, לא קידם את ענייניה, היא פעלה בחוסר איזון, בהיעדר מינהל תקין ותחת גירעון תקציבי אדיר.

לאחר עבודה קשה ומאומצת הצלחתי להציב את המועצה על המסלול הנכון, והיא מתנהלת כיום בשקיפות, תוך איזון תקציבי ותחת מינהל תקין, שאף זכה להערכה מהשלטון המרכזי מספר פעמים. סוף סוף יש מי שמתייחס אלינו ואל צרכינו בשלטון המרכזי.

לאור פועלי להבראת המועצה נכללה מטה יהודה בתכנית 'המראה' של משרד הפנים שנועדה לסייע לרשוית אשר מתנהלות בצורה כלכלית אחראית – המתבטאת באיזון תקציבי, גירעון נמוך, כללי מינהל תקין וכו' – ומאידך סובלת מהיעדר הכנסות עצמיות ומתלות גבוהה במענקי האיזון. התכנית שואפת לסייע בפיתוח תשתיות ניהוליות וארגוניות שיהוו מנוף לתפקוד יעיל ואפקטיבי ויביאו לשיפור באיכות השירות לכם, תושבי מטה יהודה.

האמון שקיבלה המועצה, שהצטרפותה לתכנית המראה היא ביטוי לכך, הוא תוצאה של עבודה קשה ומאומצת בתחומים כה רבים המקיפים את עבודת המועצה. יחד נמשיך להוביל בשקיפות את איכות המועצה ושירותיה.