מטה יהודה בנחלות

תכנית המתאר שקידמתי בעשור האחרון היא ייחודית בנוף המועצות האזוריות בארץ והיא באה להסדיר ולתקן מצב תכנוני מעוות וארכאי ביישובי המועצה שגרם בפועל לניוון של המושבים ולחוסר יכולת של מוסדות התכנון לפעול בכל הקשור לקידום הבנייה למגורים באזור מטה יהודה.

תכנית המתאר ההיסטורית מסדירה לראשונה את ההתיישבות אצלנו וכל ישוב בדרך להסדרה מוחלטת! המשמעויות הן אדירות והראשונה שבהן – היתר להקמת יחידה שלישית בנחלה.

לא ניתן להפריז בחשיבות הבשורה לבעלי הנחלות במטה יהודה: המסלול המהיר והיעיל ביותר בארץ להסדרה של הנחלה ולפיצול של המגרש ליחידה שלישית למגורים. מדובר על פוטנציאל מיידי של 2,500 בתים צמודי קרקע שיכולים להיבנות במסגרת פיצול המגרשים, ובנוסף יחידת דיור, שגם היא צמודת קרקע.

במסגרת תכנית המתאר פעלנו לחסוך עבורכם את העלויות של הכנת תב"ע נקודתית ואת הצורך להתייצב מול הוועדה המחוזית לטובת פיצול נחלות ויש לכם היום את המסלול הירוק הכי טוב והכי נוח בארץ להסדרה של הנחלה ולפיצול יחידה שלישית.

אני מפציר בכם – נצלו זאת, זהו פוטנציאל נוכחי שבעתיד רק ילך ויתייקר. בימים אלו בהם כה קשה להקים בית בישראל, הדרך לביתכם השלישי סלולה עבורכם. אני מזמין אתכם לנצל את זכויותיכם ולקדם את הבניה.