מטה יהודה בשירות לתושב

כשהשירות הניתן לכם נפגע, ברור לי שמי שנושא באחריות לכך הוא העומד בראש הרשות. כשנכנסתי לתפקיד ראש המועצה הבנתי שנדרש הרבה כדי לשפר את הדרך והשירותים המתקבלים מהמועצה. בשנים האחרונות השקענו משאבים אדירים, ויחד עם עובדי המועצה המסורים הצלחנו להקים מערכת שירותים מוניציפאליים מקיפה, יעילה ומבוקרת. אני גאה מאד במה שהשגנו תוך שמירה על ניהול תקין ויציבות כלכלית.

  • קידמנו, יחד עם שותפים במשרד התקשורת, פרויקט פריסת סיבים אופטיים ברחבי המועצה לחיבור לאינטרנט מהיר.
  • פעלנו למיסודו של מוקד פניות וחירום של המועצה הזמין לכם 24/7 במגוון דרכים.
  • עשרות שירותים לתושב ניתנים היום באופן דיגיטלי באתר המועצה.
  • הקמנו מערך תומך בכל הקשור לאלימות במשפחה.
  • הרחבנו את ערוצי התקשורת של המועצה עם התושבים באמצעות רשתות חברתיות, קבוצות ווסטאפ ייעודיות לכל אזור, עדכונים ועוד.
  • מנהל תקין, שקיפות ושידורים חיים ממליאות המועצה.
  • הקמנו אגף אסטרטגי לקידום חוסן קהילתי בישובים, קידום יוזמות כלכליות וחברתיות, חיבור גורמי ממשל, לצרכי המועצה בכלל והישובים בפרט, ופיתוח מתמיד של שירות איכותי ויעיל לתושב.

אני מאמין בשיפור מתמיד של השירותים הניתנים לכם ופועל לשם כך מול ובשיתוף כלל הגורמים המתאימים. בימים אלו אנו מקדמים למידה והפעלה של פרוייקט דיגיטציה נרחב, שיושלם בשנה הקרובה. במסגרת זו אני פתוח וקשוב לכל הצעה – דלתי וליבי תמיד פתוחים לקראתכם ולמען המשך ביסוסה של מטה יהודה כמקום הטוב ביותר לחיות בו.