מטה יהודה בחינוך

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים

(יאנוש קורצ׳אק)

חינוך טוב הוא הבסיס לחברה חזקה ועמידה ולעתיד ילדינו והוא השאיפה הבסיסית ביותר שלנו עבור עצמנו כאזרחים ועבור ילדינו כהורים. מערכת החינוך שלנו במטה יהודה זוכה בשנים האחרונות להשקעה עצומה של אנשי המקצוע המסורים העוסקים לילות כימים בפיתוח תחום החינוך במועצה. באמצעות חשיבה ייחודית, הטיית תקציבים ושתוף הורים מובילים, פעלנו ליצירת מערכת חינוך ייחודית ששמה לעצמה להשתפר, להשתכלל ולהתמקצע לקראת העתיד שכבר נמצא כאןלא בכדי זכתה המועצה, לראשונה בתולדותיה, בפרס החינוך הארצי בשנה החולפת.

ניהול מערכת חינוך בימים אלו הוא מורכב ובייחוד לאור השינויים הרבים המתחוללים באופן בו מתקיימת למידה ונרכש ידע. האפשרויות העומדות כיום בפני המורים והתלמידים הן רבות לעין שיעור מאשר רק לפני חמש שנים. במציאות מורכבת וחדשנית, לצד התפתחויות טכנולוגיות אדירותהכיתה היום היא הרבה יותר מארבע קירות ביניהם מבלים ילדינו. החוויה והאקלים החינוכי עוטפים את ילדינו בכל שעות היממה ובאין ספור ממשקים. על כולנו חלה האחריות להעניק לתלמידינו ולסגלי ההוראה את הכלים הטובים ביותר, החדשניים ביותר והעדכניים ביותר על מנת להבטיח את מתן החינוך הטוב ביותר בתוך בתי הספר ומחוצה להם

 • מעל 6 בתי ספר חדשים מצויים בתכנון ובניה וצפויים להיפתח החל משנה"ל הקרובה.
 • הושקעו מעל 7 מיליון ₪  בשיפוץ וחידוש מוסדות חינוך במועצה השנה.
 • מעל 90 חצרות גני ילדים ובתי ספר שופצו ושודרגו.
 • הוקמה ישיבת אמי"ת נחשון שתאוכלס כבר בשנת הלימודים הקרובה.
 • הונגשו מעל 10 כיתות לילדים עם צרכים מיוחדים ונפתחו שלושה גנים מותאמים. 
 • פיתוח תוכנית למידה "היברידית" בזמן הקורונה, הכשרת צוותים ומתן סיוע לילדים ומשפחות.
 • הרפורמה בהסעות הובילה להסבה של 10 מש"ח לטובת קידום וחיזוק החינוך ויתרה מכך  – 20% מתלמידי המועצה שבו ללמוד בה.
 • 45% מסה"כ תקציב המועצה מושקע בחינוך.
 • הובלנו לעלייה באחוז הזכאים לבגרות מ69% ל-79% ולעלייה ב50% בזכאים ל5 יח"ד במתמטיקה.
 • לראשונה זכתה המועצה בפרס החינוך הארצי על הישגיה לשנת 2022.
 • התמודדנו יחד עם מנהלי בתי הספר והצוותים החינוכיים באתגרי תקופת הקורונה והשקענו משאבים רבים על מנת לסייע בידיהם לקיים למידה משמעותית ומותאמת בתקופה זו.
 • מיסדנו סיורי למידה ברחבי המועצה ויזמנו פעולות חינוכיות להיכרות עם מורשת מטה יהודה, כחלק מחיבור ילדינו למרחב ולקהילה.
 • חילקנו כמיליון וחצי ₪, מידי שנה, מלגות לסטודנטים שלנו, תושבי מטה יהודה, במטרה לסייע בהצלחת רכישת ההשכלה הגבוהה.

בכוונתי להמשיך להשקיע את מירב המשאבים והאהבה במערכת החינוך שלנו למען עתיד ילדינו והחברה בכלל. נמשיך להוביל לפיתוח סקרנות וחתירה למצוינות ובשנים הקרובות אבטיח שלרשות כל תלמידה ותלמיד יהיו הכלים שיאפשרו להם למצות את כלל האפשרויות העומדות בפניהם.