מטה יהודה בתשתיות

מאז נכנסתי לתפקידי כראש מועצה יזמתי קשת רחבה של פעולות בתחום הפיתוח והבניה ברחבי המועצה שאני בטוח שכולכם עדים להן במרחב. הניהול התקין, העבודה הסדורה ואנשי המקצוע הטובים ביותר מאפשרים למועצה בראשותי להשקיע משאבים בפיתוח ובנייה שיוכלו לאפשר התרחבות הקהילה והפעילויות במסגרתה. עבודות הפיתוח מיושמות תוך מתן דגש למגוון צרכים ובהם: דת, חינוך מיוחד, חזות המועצה, תיירות, תכניות מתאר לישובים ועוד.

  • קידום תוכנית ייחודית לבניית בית שלישי בנחלה.
  • הוקמו מעל 20 גני משחקים חדשים ברחבי המועצה.
  • שופצו מעל 20 בתי עם בישובים.
  • שופצו מעל 17 מקוואות טהרה.
  • חודשו מעל 90 חצרות גני ילדים ובתי ספר.
  • הושג הסכם היסטורי שיאפשר חיבור כלל ישובי המועצה למערכת הביוב.
  • 13 כבישים חודשו.
  • הנגשת 10 כיתות לימוד לילדים עם צרכים מיוחדים.
  • אושרה תכנית המתאר למועצה.
  • אושרו תכניות שינוי תב"ע למספר ישובים, וחלקם עדיין בתהליך.

הביקוש הרב לחיות במטה יהודה מחייב אותנו להמשיך לפתח תשתיות חדשות ולבסס את אלו הקיימות על מנת שנוכל לספק את השירות הטוב ביותר. אמשיך לפעול למען המשך הפיתוח והצמיחה של מטה יהודה, בשיתוף עובדי המועצה המסורים ואנשי המקצוע הטובים בתחומם ויחד נמשיך קדימה!